Viru - Lemmu Metsaselts

2011  aastal  korraldas Viru - Lemmu Metsaselts puidu ühismüüki alljärgnevalt:

1. Materjali võõrandamine - 11 lepingut, 6 400 tm, 120 000 €

2. Raieõiguse võõrandamine - 5 lepingut, 4 000 tm, 60 000 €.

Läbi Viru - Lemmu Metsaseltsi on metsaomanikul turvaline oma metsa müüa, kas siis kasvava metsana, või materjalina.

Pane tähele! Kui kavatsed müüa läbi metsaseltsi materjali, võta enne raiega alustamist seltsiga ühendust ja täpsusta ülestöötatavate sortimentide pikkused, diameetrid ning kvaliteedinõuded.